Utvecklingen fortsätter

Utvecklingen fortsätter

Under våren har våra konstruktörer och vår verkstad arbetat med att ta fram en specialbeställd stoppbock.Den bygger på vår modell GULO men har anpassats för att användas för trafik med timmervagnar. Är ni i behov av specialanpassade stoppbockar är ni välkomna att...