Industrispår

Industrispår AB

Vi erbjuder totallösningar från idé till färdig anläggning, detta gäller såväl spåranläggningar som maskinutrustning. En målmedveten satsning görs ständigt på utveckling av nya produkter, maskiner och arbetsmetoder. Allt för att erbjuda marknaden bättre kvalitet och rationella lösningar.

Industrispår 

 

Entreprenad

Industrispår AB utför kompletta spårinstallationer för alla typer av spår; järnvägsspår, gatuspår, gruvbanor och kranspår. Spårarbete kan också omfatta utgrävning och terrassering, kontaktledningar och signal- och vägtrafiksäkerhet.

Material

Industrispår AB har ett brett utbud av spårmaterial. Vi kan erbjuda ny och begagnad vignolräl, gaturäl, gruvräl och kranräl; träslipers, växlar, stoppbockar, spårtillbehör och befästningsmaterial.

 

Uthyrning av Utrustning

Vi erbjuder maskiner och utrustning för spårarbete, både för uthyrning och till försäljning.

 

 

Produktutveckling

Industrispår AB satsar tungt på att utveckla specialmaskiner och metoder för spårarbete. Detta har till exempel resulterat i våra egna produkter: svetsavskärare, rälslyftare och ballastvagn..

Tillverkning

Vi tillverkar bland annat spårkorsningar och växlar, fast eller glidande stoppbock, bromselement, passräler, skarvjärn, kontaktledningsmaterial och maskiner. Produkterna kan vara av standardtyp eller skräddarsydda.

IndustrisparAB Sedan