Entreprenad

 

Entreprenad

 

Vi projekterar, nyanlägger, renoverar, underhåller och besiktigar järnvägar, bangårdar och kranspår åt infrastrukturförvaltare, främst inom Norden. 

Spåranläggning

Vi utför alla typer av spåranläggningar, bl.a. järnvägsspår, gatuspår, gruvspår och kranspår. Vår främsta expertis ligger på spår, men vi har även kompetens inom kanalisation, markarbeten och signalanläggningar.

I samband med anläggning av spår erbjuder vi även rådgivning, mätning, besiktning och personal i säkerhetstjänst.

Projektering 

Industrispår projekterar spåranläggningar i anslutning till industrier, hamnar och kommuner. Uppdragen sker från idéskiss till färdig anläggning. I uppdraget kan också ingå kostnads- och lönsamhets beräkning. 

Besiktning 

Industrispår utför besiktningar av spåranläggningar. Detta kan göras som ett engångskontrakt eller tillsvidare, normalt en gång per år. Besiktningen ligger till grund för vidare underhållsarbete. I åtagande kan också ingå att ta fram erforderliga underlag och ansökningshandlingar till Transportstyrelsen. 

 

          Gert Andersson

Gert Andersson

CEO

 +46(0) 70-693 33 26
 +46(0) 411-795 10
  gert.andersson@industrispar.se

Specialmaskiner / Uthyrning
Industrispår satsar mycket på utveckling av specialmaskiner och arbetsmetoder för spårarbete. Detta har bland annat resulterat i våra egna produkter: ballastvagn, svetsavskärare och rälslyftare. 

 

Vi erbjuder dessa, men också andra maskiner och utrustningar för banarbete, till uthyrning. Se Uthyrning för fullständig lista.

Referens

 

*

 

*

 

*