Entreprenad

 

Industrispår har lång och gedigen erfarenhet av entreprenader. Vi har genom åren utvecklat specialmaskiner för spårbyggnation och många av dem finns både till uthyrning och till salu.

Spåranläggning

Vi utför alla typer av spåranläggningar, bl.a. järnvägsspår, gatuspår, gruvspår och kranspår. Vår främsta expertis ligger på spår, men vi har även kompetens inom kanalisation, markarbeten och signalanläggningar.

I samband med anläggning av spår erbjuder vi även rådgivning, mätning, besiktning och personal i säkerhetstjänst.

Projektering 

Industrispår projekterar spåranläggningar i anslutning till industrier, hamnar och kommuner. Uppdragen sker från idéskiss till färdig anläggning. I uppdraget kan också ingå kostnads- och lönsamhetsberäkning. 

Besiktning 

Industrispår utför besiktningar av spåranläggningar. Detta kan göras som ett engångskontrakt eller tillsvidare, normalt en gång per år. Besiktningen ligger till grund för vidare underhållsarbete. I åtagandet kan också ingå att ta fram erforderliga underlag och ansökningshandlingar till Transportstyrelsen. 

 

Specialmaskiner / Uthyrning

Industrispår satsar mycket på utveckling av specialmaskiner och arbetsmetoder för spårarbete. Detta har bland annat resulterat i våra egna produkter: ballastvagn, svetsavskärare och rälslyftare.

Vi erbjuder dessa, men också andra maskiner och utrustningar för banarbete, till uthyrning. Se Uthyrning för fullständig lista.