Om Oss

 

Industrispår 

Vi växlar upp inför framtiden

Industrispår är ett familjeägt företag, etablerat i Ystad sedan 1981. Vår vision är att inom järnvägsbranschen vara ett innovativt och kreativt företag som vågar anta nya utmaningar och erbjuda kunden helhetslösningar – vi växlar helt enkelt ständigt upp inför framtiden.

Verksamheten omfattar tre områden: materialförsäljning, tillverkning och entreprenad. 

På både material- och entreprenadsidan erbjuder vi totallösningar från idé till färdig produkt, detta gäller såväl spåranläggningar som maskinutrustning. En målmedveten satsning görs ständigt på utveckling av nya produkter, maskiner och arbetsmetoder. Allt för att erbjuda marknaden bättre kvalitet och rationella lösningar. 

Vi erbjuder även tjänster som projektering, utredningar, besiktning och underhåll samt nyanläggning av spår och har gedigen kompetens när det gäller spåranläggningar till industrier, hamnar, kommuner och terminaler.

 Gert Andersson inspekterar Valdresbanen i Norge

Gert Andersson inspekterar Valdresbanen i Norge

VD / Spårtekniker

Materialförsäljning

Industrispår lagerhåller ett brett sortiment av spårmaterial. Det gäller ny och begagnad vignolräl, gaturäl och kranräl, samt slipers, befästningar, växlar, växelmaterial, stoppbockar, spårtillbehör och kontaktledningsmaterial. 

Våra kunder är infrastrukturägare, kommuner, hamnar och industrier belägna främst i Skandinavien. En av våra största kunder är Trafikverket. 

Tillverkning 

På Industrispår finns hela ledet från planering via beredning och konstruktion till tillverkning i egen verkstad. Verkstaden är på 1 200 m² och utrustad med en modern maskinpark. Nämnas kan svetsrobot, automatsvarv, automatfräs, avgradare, plasmabrännare och kantpress.

I verkstaden utförs legotillverkning av detaljer, främst för järnvägsbranschen, men även för andra områden.
Vi tillverkar spårväxlar och spårkorsningar, som kan vara av standardtyp eller specialväxlar såsom bågväxlar och färjeklaffsväxlar. Andra produkter som tillverkas är fasta och bromsade stoppbockar, övergångsskarvjärn, spårstag, trallvagnar, kontaktledningsmaterial och maskinutrustning. 

Vi är certifierade enligt EN 1090, ISO 3834, ISO 14001 och ISO 9001

Entreprenad 

Vi projekterar, nyanlägger, renoverar, underhåller och besiktigar järnvägar, bangårdar och kranspår åt infrastrukturförvaltare, främst inom Norden. Vi utför alla typer av spåranläggningar, bl.a. järnvägsspår, gatuspår, gruvspår och kranspår. Vår främsta expertis ligger på spår, men vi har även kompetens inom kanalisation, markarbeten och signalanläggningar.

I samband med anläggning av spår erbjuder vi även rådgivning, mätning, besiktning och personal i säkerhetstjänst.

Maskinuthyrning

Vi erbjuder maskiner och utrustning för banarbete både för uthyrning och till försäljning.

Se Uthyrning för fullständig lista.