Om Oss

 

Industrispår 

Vi växlar upp inför framtiden

Industrispår AB är ett familjeägt företag, etablerat i Ystad. Företaget grundades 1981 av Gert Andersson och drivs idag av hans barn, Per och Stina.

Vår vision är att inom järrnvägsbranschen vara ett innovativt och kreativt företag som vågar anta nya utmaningar och erbjuda kunden helhetslösningar – vi växlar ständigt upp inför framtiden.

Verksamheten omfattar produktutveckling, tillverkning, handel med spårmaterial och service till alla Nordens järnvägar.

Vi erbjuder totallösningar från idé till färdig produkt, detta gäller såväl spåranläggningar som maskinutrustning. En målmedveten satsning görs ständigt på utveckling av nya produkter, maskiner och arbetsmetoder. Allt för att erbjuda marknaden bättre kvalitet och rationella lösningar.

Vår anläggning i centrala Ystad består av egen tillverkningsverkstad, kontor samt både inomhus- och utomhuslager. Företaget arbetar och är certifierade enligt EN 1090, ISO 3834, ISO 9001 och ISO 14001.

 

 Gert Andersson inspekterar Valdresbanen i Norge

Gert Andersson inspekterar Valdresbanen i Norge

Materialförsäljning

Industrispår lagerhåller ett brett sortiment av spårmaterial. Det gäller ny och begagnad vignolräl, gaturäl och kranräl, samt slipers, befästningar, växlar, växelmaterial, stoppbockar, spårtillbehör och kontaktledningsmaterial. 

Våra kunder är infrastrukturägare, kommuner, hamnar och industrier belägna främst i Skandinavien. En av våra största kunder är Trafikverket. 

Tillverkning 

På Industrispår finns hela ledet från planering via beredning och konstruktion till tillverkning i egen verkstad. Verkstaden är på 1 200 m² och utrustad med en modern maskinpark. Nämnas kan svetsrobot, automatsvarv, automatfräs, avgradare, plasmabrännare och kantpress.

I verkstaden utförs legotillverkning av detaljer, främst för järnvägsbranschen, men även för andra områden.
Vi tillverkar spårväxlar och spårkorsningar, som kan vara av standardtyp eller specialväxlar såsom bågväxlar och färjeklaffsväxlar. Andra produkter som tillverkas är fasta och bromsade stoppbockar, övergångsskarvjärn, spårstag, trallvagnar, kontaktledningsmaterial och maskinutrustning. 

Vi är certifierade enligt EN 1090, ISO 3834, ISO 14001 och ISO 9001

Entreprenad 

Vi projekterar, nyanlägger, renoverar, underhåller och besiktigar järnvägar, bangårdar och kranspår åt infrastrukturförvaltare, främst inom Norden. Vi utför alla typer av spåranläggningar, bl.a. järnvägsspår, gatuspår, gruvspår och kranspår. Vår främsta expertis ligger på spår, men vi har även kompetens inom kanalisation, markarbeten och signalanläggningar.

I samband med anläggning av spår erbjuder vi även rådgivning, mätning, besiktning och personal i säkerhetstjänst.

Maskinuthyrning

Vi erbjuder maskiner och utrustning för banarbete både för uthyrning och till försäljning.

Se Uthyrning för fullständig lista.

Miljöpolicy

Industrispår i Ystad är ett miljömedvetet företag som ständigt arbetar med att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljötänk genomsyrar hela verksamheten – från produktutveckling till leveranser.
Vi vidareutbildar oss kontinuerligt gällande miljön och har därför god kännedom om lagar, förordningar och andra krav som ställs på oss och våra produkter. Vi skyddar miljön och försöker förebygga all form av spill och förorening.
Vi utvärderar och beaktar miljöaspekter vid utveckling av nya produkter, vid investeringar och vid val av tillverkningsmetoder, leverantörer och transportörer.
För att minska vår miljöpåverkan gör vi regelbundna miljöutredningar för att identifiera hur vår verksamheter påverkar miljön. Vi sätter upp mål och involverar all vår personal i arbetet med att uppnå dessa.
Miljöpolicyn bygger på miljöutredningens riskbedömning av de betydande miljöaspekterna. Vår miljöpolicy är vägledande för allt vårt miljöarbete.

Kvalitetspolicy

Industrispår i Ystad AB ska alltid upplevas som ett företag med stor yrkesskicklighet och hög produktkvalitet. För att uppnå detta eftersträvar vi att alltid ge god service och att leverera rätt produkt vid rätt tid.
Vår yrkesskicklighet garanteras genom vår personal har rätt kompetens och erfarenhet arbetar med bra och väl underhållen utrustning. Våra produkter håller rätt kvalitet genom att vi alla tar ansvar för hur slutprodukten ska se ut. Vi har personal som tar ansvar, är engagerad och arbetar efter mottot ”att göra rätt från början”. Genom väl inarbetade rutiner för egenkontroll och mätning, säkerställer vi att produkter som lämnar oss har de egenskaper som efterfrågas.
Vi utvecklar ständigt vårt ledningssystem och säkerställer att vi alltid följer samtliga bindande krav från kunder och myndigheter. Vi ger god service till våra kunder genom att ge snabb återkoppling, följa upp leveranser och vara flexibla för kundens önskemål. Vi strävar efter att bli en komplett leverantör av spårmaterial till våra kunder.
Genom att lyssna på kundens krav och önskemål och föreslå nya förbättrade eller mer ekonomiska lösningar, säkerställer vi att våra kunder får rätt produkt för sin spåranläggning.
Vi levererar varor i rätt tid genom att vara flexibla, ha god planering och lagerföra de vanligaste komponenterna och produkterna.