Vi har under våren konstruerat och tillverkat två stoppbockar helt anpassade till våra kunders behöv och önskemål. Stoppbocken ovan är framtagen för att passa SA-koppel som bland används till malmtrafik.
Denna stoppbock har vi tagit fram till SL. Den är avsedd för centralkoppel och utrustad med en gummibalk.