Vi har tagit fram en befästning som är anpassad för inasfalterat gatuspår – VELOX.

Jämfört med andra befästningar har denna befästning några väsentliga fördelar:

• den har få lösa delar

• den är snabb att montera

• inga specialverktyg behövs

• den är skonsam mot asfalten då befästningens höjd endast är 4 cm

Veloxbefästningen består av en platta med fotbredd 150 mm alternativt 180 mm.

fyra slipersskruvar och två fjädrar.