VELOX-BEFÄSTNINGEN

Vi har tagit fram en befästning som är anpassad för inasfalterat gatuspår – VELOX. Jämfört med andra befästningar har denna befästning några väsentliga fördelar: • den har få lösa delar • den är snabb att montera • inga specialverktyg behövs • den är skonsam mot...