Under våren har våra konstruktörer och vår verkstad arbetat med att ta fram en specialbeställd stoppbock.Den bygger på vår modell GULO men har anpassats för att användas för trafik med timmervagnar.

Är ni i behov av specialanpassade stoppbockar är ni välkomna att kontakta oss. Vi har erfarenheten och kunskapen och arbetar ständigt med utveckling av nya produkter.