JUBILEUM 40 ÅR I BRANSCHEN

Den 28 april 1981 gick startskottet för ett nytt företag i Ystad – Industrispår i Ystad.

Grundaren av företaget, Gert Andersson, hade vid den tiden arbetat i 16 år på Persöner Spårteknik som tillverkade växlar och utförde spårentreprenader. Han hade lärt sig branschen från grunden och kände att det var rätt tid att ta erfarenheterna och kunskaperna vidare. Ambitionen med Industrispår AB var från början att utveckla mindre och medelstora maskiner för järnvägsbranschen.