Industrispår Ystad

SLIPERS

Träslipers ger god dämpning av vibrationer och ljud. 

Slipers tillverkas i kreosotimpregnerad eller oimpregnerad furu, ek och bok. Furuslipers är vanligast och förekommer i de flesta spår. Ek och bok har längre livslängd och de oimpregnerade används framförallt i vattenskyddade områden.

Vi tillhandahåller slipers i olika material och i olika längder. Vi tillhandahåller även olika typer av befästningar.

Standardslipers. 240X155X2600. Oimpregnerade/impregnerade. Finns i furu, ek och bok.

Växelslipers. 240X155. Oimpregnerade/impregnerade. Levereras i enstaka längder eller i kompletta växelsliperspaket. Finns i furu och ek.

Broslipers. 225X225. Oimpregnerade/impregnerade. Finns i furu och ek.

Trädgårdsslipers. 240X155X2600. Impregnerade. Begagnade.

Ovan angivna dimensioner och längder är standardmått. Behöver du andra dimensioner eller andra längder kontakta oss gärna.

Impregnerad furu väger ca 23kg/meter, oimpregnerad ek 36kg/meter.

Vi kan också tillhandahålla betongslipers. Har du behov av detta så kontakta oss.

Standardslipers. 240X155X2600.

Oimpregnerade | Impregnerade

Finns i furu, ek och bok.

Växelslipers. 240X155 Oimpregnerade | Impregnerade

Levereras i enstaka längder eller i kompletta växelsliperspaket. Finns i furu och ek.

Broslipers 225X225 Oimpregnerade | Impregnerade.

Finns i furu och ek.

Trädgårdsslipers 240X155X2600 Impregnerade | Begagnade |

Ovanangivna dimensioner och längder är standardmått.

Behöver du andra dimensioner eller andra längder kontakta oss gärna.Impregnerad furu väger ca 23kg/meter, oimpregnerad ek 36kg/meter.Vi kan också tillhandahålla betongslipers. Har du behov av detta så kontakta oss

Bengt-Åke Nilsson

Bengt-Åke Nilsson

Säljare

+46 411 795 22

Bengt-ake.nilsson@industrispar.se