Befästningar

 

Befästningar

Rälsfotens bredd, typ av slipers och spårtyp avgör vilken befästning man väljer för fastsättning av räls på slipers. Industrispår tillhandahåller ett stort antal befästningar.

Rälsspik

Används med eller utan underläggsplattor. Kan drivas in i träslipers med en hydraulisk hammare. Finns i olika dimensioner.

 

Rippen

Denna befästning valsas för rälsfotsbredderna 125mm, 150mm och 180mm och används främst till gaturäl. Industrispår kan tillverka Rippenbefästningar efter kundens behov.

 

Velox

Utvecklad av Industrispår och anpassad för inasfalterat gatuspår. Den har få lösa delar, är snabb att montera och skonsam mot asfalten då den endast är 4 cm hög. Det behövs inga specialverktyg vid monteringen.

Velox-befästningen består av en platta med fotbredd 150 mm alternativt 180 mm, fyra slipersskruvar och två fjädrar. 

 

 

Fast-clip

En vidareutveckling av E-clip. Fast-clip är skjutbart vinkelrätt mot rälsen. Kan snäppas fast i tre lägen: låsning, parkering och friläge.

 

E-clip

Består av en underläggsplatta med ögla, gummimellanlägg, plastmellanlägg samt själva e-clipset som fästs i öglan. Tillverkas av runt fjäderstål i olika diametrar för olika hårt tryck mot rälsfoten. 

Avsedd främst för Vignolräl. Har använts mest till betongslipers men fungerar även till träslipers.

 

Hey-back

Består av en underläggsplatta fastskruvad i slipern och en fjäder som håller rälsfoten på plats. Används i Sverige framförallt till träslipers men fungerar även till betongslipers.

Avsedd för Vignolräl. Bland annat till rälsprofilerna SJ43 och 50E3 som båda har en rälsfotbredd på 133mm. 

 Tillbehör: Plastmellanlägget Parcus