PARCUS

Plastmellanlägget Parcus är framtaget av Industrispår som ett alternativ till de gummimellanlägg som finns på marknaden.

Mellanlägget är avsett för Hey-Backbefästningen och är utrustat med stopplister längs kortsidorna. Dessa lister förhindrar att mellanlägget vandrar utanför underläggsplattan, ett vanligt problem hos de gumminmellanlägg som ofta används idag.

Mellanlägg Parcus beräknas ha dubbelt så lång livslängd som traditionellt använda mellanlägg.