Industrispår Ystad

PARTIKELMAGNET

Partikelmagneten är framtagen av Industrispår i samarbete med Trafikverket. Den monteras i spår där man riskerar driftstörningar och signalfel till följd av avnötta partiklar från räls och hjul. Vanligast är att den monteras invid isolerskarvar men det förekommer också att den monteras i snäva kurvor där avnötningen av partiklar är stor.

De avnötta partiklarna fångas effektivt upp av magneterna och praktiska prov har visat att driftstörningar och signalfel minskat drastiskt på de sträckor där magneter monterats.

En enkel rengöringsfunktion gör att inga specialverktyg behövs.

Vi har levererat närmare 5000 partikelmagneter över hela världen. De är bland annat placerade på Öresundsbron, Storebæltbron och kring Kastrups flygplats i Köpenhamn.

 

 

Partikelmagneten är mönsterskyddad. Nr 002025635-0001

Bengt-Åke Nilsson

Bengt-Åke Nilsson

Säljare

+46 411 795 22

Bengt-ake.nilsson@industrispar.se