Svetsavskärare

 

Den hydrauliska svetsavskäraren UM 1 används för att i ett kap ta bort överflödigt material kring rälshuvudet i samband med termitsvetsning. Avskäraren manövreras snabbt och smidigt av en person. Den är speciellt framtagen för att möta kraven på extra styrka samt att minimera efterföljande slipningsarbete.

Slaglängd skär: 155 mm

Avskärningen sker med två rörliga skär. Skären finns anpassade för olika rälsprofiler och är speciellt utformade för att följa rälshuvudet. Det finns också skär som samtidigt klarar att kapa stiggöten.

Höjden på avskärningen justeras med enkla handgrepp. Avskäraren kan också fås med motordrift. 

Vikt: 64 kg

Storlek: 86x48x38 cm

Pumpkapacitet: 25cm3/slag

Skärhastighet: 3 mm/slag

Maxtryck: 300 bar

Skärkraft: 25,6 ton

Slaglängd skär: 155 mm