Ballastfordelare

 

Ballastfördelaren är en motoriserad, radiostyrd ballastvagn som kan manövreras av en person. Den är försedd med ett styrbart utläggningsband och fördelar materialet smidigt i spår, på gångbanor och i växlar.

Vagnen kan lastas med en vanlig lastare, rymmer 15 m³ ballast och transporterar upp till 500 m³ per skift. Tömningstiden är cirka 3 minuter och maxhastigheten är 30 km / h.

Med fem hydrauliska ben är vagnen lättlastad på bilar och järnvägsvagnar. Den passar också inom normal lastprofil när den lastas på en järnvägsvagn.

Lars Arvidsson

Lars Arvidsson

Verkstadschef