Alex Projekt

 

Sedan 2016 har Industrispår AB arbetat i partnerskap med portugisiska EFACEC med att utveckla Trafikverkets nya vägskyddsanläggningar.

De anläggningar som finns runt om i Sverige idag tillhör Europas äldsta och behovet av ny teknik och bättre lösningar är stort. Dagens relätekniskt baserade anläggningar kommer successivt att ersättas med digitalt styrda enheter.
Industrispår AB och EFACEC har utifrån Trafikverkets höga tekniska krav utvecklat 4 nya pilotanläggningar. Dessa kommer under 2021 att genomgå erfarenhetsdrift i skarpt läge runt om i Sverige. Utrullning kommer att ske under 2022 och för Industrispår AB/EFACEC innebär det leverans av ca 50 anläggningar per år under en period av 25 år.
Den nya tekniken innebär bland annat förbättrat intrångsskydd, robust felavkänning och ljudsignaler som dynamiskt anpassar sig till den omgivande miljön.
Samtliga ljussignaler i de nya anläggningarna använder sig av Industrispår AB:s egenutvecklade LED-lampa.
Projekt ALEX är ett bra exempel på hur vårt ständiga arbete med produktutveckling och vårt innovationsintresse leder oss in i framtiden.