industrispars_verkstad.JPG

 

Industrispår i Ystad AB

INDUSTRISPÅR ABs verksamhet omfattar fem områden: entreprenad, tillverkning, materialförsäljning, maskinuthyrning samt produktutveckling. Verksamheten är i huvudsak inriktad på den Skandinaviska marknaden.

INDUSTRISPÅR AB erbjuder totallösningar från idé till färdig anläggning, detta gäller såväl spåranläggningar som maskinutrustning. En målmedveten satsning görs ständigt på utveckling av nya produkter, maskiner och arbetsmetoder. Allt för att erbjuda marknaden bättre kvalitet och rationella lösningar.

Mer om Industrispår i Ystad AB >>

 

 

Byggslipers 180:-

 

Vår försäljning av byggslipers är i full gång. Vi erbjuder begagnade slipers med måtten:

  • Längd: 2,6 meter
  • Bredd: 24 cm
  • Höjd: 15 cm
  • Vikt ca 70kg

Välkommen att ringa vår säljare Daniel Olsson 0411-795 21 eller 0701-08 85 48

 

 2017-11-14

Nyanställning

Stefan Nyberg är från och med 14:e november anställd som produktionstekniker vid Industrispår AB`s tillverkningsenhet i Ystad. Nyberg är 41 år och har under de senaste 15 åren arbetat med likartade arbetsuppgifter.

Nyberg har en civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola och har därutöver under ett år studerat vid Universitetet i Karlsruhe.

 

 

2017-09-25

Ändmellanlägg och isolerbussningar

Industrispår AB har fått förnyat kontrakt med Trafikverket att leverera ändmellanlägg och isolerbussningar. Kontraktet kommer att löpa från och med 2018 och är ett avropsavtal, vilket innebär att Trafikverket successivt gör avrop efter behov.

Kontraktet är värt 600 000:-

 

2017-08-16

Solceller på verkstadstaket

Solceller 4 liten.jpg

Nu är hela taket till vår spårväxelverkstad täckt med solceller. Totalt 1 200m². Solcellerna kommer årligen att producera 150 000 kWh. Detta utgör 75% av företagets elförbrukning.

Investeringen uppgår till ca 2 miljoner och har en pay-off tid på 6 år.

Detta är ett led i företagets miljösatsningar. Industrispår i Ystad AB arbetar för närvarande med att bli certifierade enligt ISO14001.

 

 

2017-07-24

Nytt godsspår Osby

Industrispår i Ystad AB ska utföra nytt godsspår och terminalspår på Osby norra industriområde.Kontraktsbeloppet uppgår till 24 miljoner kronor.

Uppdraget omfattar 7 växlar och 2,2 km spår. I uppdraget ingår en omfattande utgrävning på nästan 60 000 kubikmeter samt återfyllnad för spår, terminalyta och vägar. När det gäller markarbetena samarbetar Industrispår AB med Älmby Entreprenad AB. Spåren kommer att utnyttjas för transport av skrot, inkommande stålrullar samt containers.

Arbetet kommer att påbörjas i augusti 2017 och vara slutfört i mars 2018.

 

2017-04-20

Stort uppdrag till Industrispår AB

 

Industrispår i Ystad AB har fått i uppdrag av PEAB och Eskilstuna Kommun att bygga spåranläggningen vid Eskilstuna tågdepå.

Den nya tågdepån ska tas i drift under 2018, men arbetet med spåranläggningen påbörjas redan nu i vår. Spåranläggningen består av ca 5 km spår och 15 spårväxlar.

Spårväxlarna, som ska förses med eldriv och växelvärme, är under tillverkning i vår egen verkstad i Ystad och i maj läggs de första spåren på plats. I tågdepåns verkstad monteras spåren på pelare.

Hela projektet genomsyras av ett nära samarbete mellan alla inblandade parter och redan 2016 deltog Industrispår i Ystad AB i arbetet med planering och projektering.

 

Produktutveckling - Veloxbefästningen

Industrispår fortsätter arbetet med produktutveckling. Veloxbefästningen är framtagen av Industrispår och anpassad för gaturäl 57R1. Det är en stabil och lättmonterad konstruktion som håller spårvidden. På grund av sin låga höjd är den skonsam mot asfalten. Inga spårstag behövs.