! INDUSTRISPÅR.SE IS UNDER CONSTRUCTION.NEW WEBSITE COMING SOON !

SPÅRKONSTRUKTION

INDUSTRISPÅR AB utför kompletta spårinstallationer för alla typer av spår; järnvägsspår, lövspår, gruvbanor och kranspår.

Spårarbete kan också omfatta utgrävning och terrasser, kontaktledningar och signal- och vägtrafiksäkerhet. Uppdraget kan beskrivas i detalj eller vara en funktionell beskrivning. Arbetet görs snabbt och effektivt tack vare moderna maskiner och hög mekanisering.

Kunderna är infrastrukturägare, kommuner, hamnar och industrier. Marknaden är främst de skandinaviska länderna

GERT ANDERSSON

CEO

 

+46(0) 70-693 33 26
+46(0) 411-795 10
gert.andersson@industrispar.se