Manöveranordningar

Artikelnummer Benämning Rit.nr.
52164 Momentomvandlare till frånskiljare 3-803034
52166 Styranordning för manöverstång 3-516941
52168 Fästjärn långt till styrordning för manöverstång 3-516960
52169 Bygel rostfri 4-800145