Avspänningsdetaljer, sammanställning

Artikelnummer Benämning Rit.nr.
52137 Länk för avspänning hel 3-515974 A
52138 Länk för avspänning delad 3-513134 D
52140 Lagergaffel för två linhjul 3-504455 C
52141 Lagergaffel för ett linjhjul 3-515526 B
52142 Styrögla för vikt 3-516689 A
52143 Avspänningsjärn 3-516723 B
52149 Fäste för avspänning 280 mm 3-504453 E
52150 Fäste för avspänning 380 mm 3-504454 E
52151 Viktstång 4-516656 E
52153 Ok med tre viktstänger 4-507455 C
52154 Sidoplåt för styranordning 3-516719 A
52156 Fäste för tvärplåt 3-516718 A