Vi erbjuder totallösningar från idé till färdig anläggning, detta gäller såväl spåranläggningar som maskinutrustning. En målmedveten satsning görs ständigt på utveckling av nya produkter, maskiner och arbetsmetoder. Allt för att erbjuda marknaden bättre kvalitet och rationella lösningar.

Telefon

+46 411 795 00

Adress

Dragongatan 51
SE-271 39
Ystad

Mail

mail[a]industrispar.se